Onverklaarbare afwijking in aktes in het Rechterlijk Archief van Raalte

Alles wat met genealogie te maken heeft.
Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8667
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Onverklaarbare afwijking in aktes in het Rechterlijk Archief van Raalte

Bericht door ria van bessen » 22 feb 2021, 20:08

Egbert,

Dan zou Willem een broer moeten zijn van Roelof Berents òf van zijn vrouw die ook het patroniem Berents heeft.

deel 3
f15 - [testament].
Raalte, 17 apr 1693 - Joan van der Wijck, Scholtes tot Raalte.
Keurnoten Willem Lamberts Beldman en Willem Herms op den Clomp.
Verschenen zijn Willem Berents op Hertbrink en zijn huisvrouw Hermken Egberts, zij in dezen geassisteerd met Gerrit Hendricks als haar momber. Beiden zijn gezond van lichaam, gaande en staande en bij goede memorie. Zij maken een testament als volgt. Ten eerste vernietigen de testateur en de testatrice de testamentaire disposities en uiterste willen, zoals zij voor dezen tesamen of ieder afzonderlijk gemaakt en opgericht hebben.
Hij testator institueert zijn vader en moeder tot erfgenaam in de legitieme portie en verder niet.
Hij testator nomineert zijn lieve huisvrouw Hermken Egberts tot erfgenaam in de tucht van al zijn bij de dood na te laten goederen, om deze volgens het lijftucht-recht "te sullen hebben holden en gebruijken".
Waartegen zij testatrice haar lieve eheman in het gelijke geval nomineert en stelt in de tucht van al haar bij de dood na te laten goederen, om deze volgens het lijftucht-recht "te sullen hebben holden en gebruijken".
- De Scholtes heeft dit getekend en gezegeld, en Ds. Joannes Sluiter heeft dit op speciaal verzoek van de comparanten uit hun naam mede getekend en gezegeld

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8667
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Onverklaarbare afwijking in aktes in het Rechterlijk Archief van Raalte

Bericht door ria van bessen » 22 feb 2021, 21:16

bericht 2

Mogelijk is Willemtje Jans verwant aan deze?

f312 - Raalte, 25 juli 1733 - Richter E. Westenberg.
Keurnoten Jan Smit en Hendrick van Eerden.
Verschenen is Hermken Teunissen, weduwe vanTeunis Jansen Wolthaer, geassisteerd door haar tweede man Willem Gosens. Tot mombers over haar 8 minderjarige kinderen (Maria, Gerrijt, Antonij, Jan, Maria, Teunis, Hermannus en Jannis Teunissen), bij Teunis Jansen verwekt, worden aangesteld Willem Berents Herbrink en Hermen Jansen op den Elscamp [Elskamp]. Zij zijn gecompareerd en nemen de momberschap aan.
Verder is geconvenieerd, dat de genoemde kinderen, nevens de voordracht van Teune Teunissen, voor hun vaderlijk goed tesamen zullen genieten 200 gulden, waarvan 100 gulden staat onder Hendrick Braakman en de andere helft onder Bosch in Linderte; de interest hiervan mag gevorderd worden als het jongste kind 16 jaar is, en het kapitaal kan opgeëist worden als zij gaan trouwen.
De 8 genoemde kinderen zullen bovendien krijgen de 180 gulden van hun bestevader [= grootvader] Teunis Berents, dit volgens het testament op 16 jan 1720 gemaakt. Hermannus zal, vanwege zijn "grote zwakheid" nog 50 gulden voor hem alleen genieten. De meisjes krijgen 2 bedden nabuur gelijk, met 6 lakens, 6 slopen, ieder een zwart jak, een schort, schorteldoek en kap, en de zoons krijgen voor een kleed 20 gulden.
Van het hooiland, het Wijtemer Slag, zullen de 9 kinderen van nu af aan de helft van de interest of de opkomsten kunnen vorderen, en zij zullen dit na het overlijden van de moeder geheel behouden.
Indien een kind overlijdt, zal het aan deze bewezene erven en versterven op de andere kinderen. De moeder laat de kinderen onderwijzen in het lezen en schrijven. Buitenshuis dienende en ziek wordende, mogen de kinderen in huis inkeren en zullen zij daar dan onderhoud genieten.

Egbert_
Berichten: 1750
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Onverklaarbare afwijking in aktes in het Rechterlijk Archief van Raalte

Bericht door Egbert_ » 22 feb 2021, 21:18

ria van bessen schreef:
22 feb 2021, 20:08
Dan zou Willem een broer moeten zijn van Roelof Berents òf van zijn vrouw die ook het patroniem Berents heeft.
.
Ik had Willem Berents Herbrink een stuk jonger ingeschat. Omdat hij in 1745 nog onmondige kinderen nalaat.

Stel dat Willem Berents Herbrink de broer is van Marrigje Berents, dan zou de verwantschap er zo uitzien:
Verwantschap (totaaloverzicht)

Proband: Hermen Willemsen Herbrink (x?, x1757, 4k)
Verwante: Jenneken Jansen op Koopman (x1757, 1k)
Omschrijving: achternicht (dochter van vaders zuster haar dochter)
Graad: 5 (2 + 3)
Consanguïniteit: 6,25%

Kincode Persoon
Primair:
4.14 Berent (x?, 2k)
5.15 nn (x?, 2k)

De verwantschapnotatie is gebaseerd op het Knot System
© Knot System 1987 - 2021: Knud Højrup, Denemarken
Nu is Hermen Willemsen Herbrink dan de 2e graads, en Jenneken Jansen op Koopman de 3e graads.

En verder zou, als het zo zit, Berent Coopman, de voogd in 1748, de neef van Hermen Willems zijn.

En als Marrigje Berents een Herbrink is, is de akte Hof van Colmschate, f198 ook beter te plaatsen.
Jan Visser in Raalte op Wijten plaats z'n vrouw Maria Roelofs, is dan een oomzegger van de overleden Willem Berents, een broer van haar moeder (of misschien een broer van haar vader).

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8667
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Onverklaarbare afwijking in aktes in het Rechterlijk Archief van Raalte

Bericht door ria van bessen » 22 feb 2021, 21:38

Zou kunnen, maar eerst nog deze akte.

f81 - Raalte, 16 jan 1720 - Henrick van der Wijck, der Rechten Dr.,
Scholtes van Raalte.
Keurnoten Ber. Will. Senkeldam en Henricus Wijten.
Verschenen is Tonis Wermink, ziek zijnde, maar bij goed verstand. Hij maakt zijn testament en uiterste wil op de manier als volgt.
Vooraf wil en begeert hij dat zijn huisvrouw Jenneken Jansen al zijn goederen tot aan haar dood zal houden en bezitten.
Vervolgens institueert de testateur zijn kinderen Maria en Tonisjen in de legitieme portie, hun volgens het recht competerende.
In het overschot van zijn goederen institueert hij de kinderen van zijn dochter Maria Tonissen, getrouwd aan Willem Avermars [= Overmars]. Maar met dit beding, dat deze zullen uitkeren:
- aan het dochtertje, genaamd Gerritjen, van zaliger Tonisken Tonissen, gehuwd geweest aan Herm Rotgers Avermars 150 gulden; te betalen wanneer deze komt te trouwen, maar vanaf de tijd dat testateurs huisvrouw komt te overlijden te verrenten tegen 3 procent. Welke 100 daalders in het geval Gerritjen Hermsen zonder kinderen komt te overlijden, zullen terugkeren naar de testateur zijn naaste erfgenamen.
Nog zullen de kinderen van Will. Avermars aan de kinderen van Hermken Tonissen, gehuwd aan Tonis Wolthaar, moeten uitkeren de somma van 180 gulden.
- In waarheids oorkonde heeft de Scholtes voornoemd dit naast Herm. van Ketwig gezegeld en getekend.

Maria 1689 d.v. Tonis Berents
04 01 mdr. Jenneken Jansen
op Wermerink te Linderte349/005


*Tonis 1696 z.v. Tonis Berents
02 02 mdr. Jenneken Jansen
op Wermink te Linderte 349/026

*Gerritjen 1705 d.v. Tonis Berents
02 15 mdr. Jenneken
op het Wermink te Linderte349/060

1]Maria TEUNIS x Willem [=JANS] Overmars –
2]zall. Tonisjen Teunis x Hermen Rutgers Overmars
uit dit huwelijk; dochter - Gerritjen Herms Overmars
3] Hermken Teunis x Tonis Wolthaar


invnr. 17
f190 - 8 mrt 1715 - Richter H. van der Wijck.
Keurnoten Dr. van der Wijck en D. Wijten.
Verschenen zijn Tonis Wermink en zijn huisvrouw Jenneken [geen achternaam vermeld], tutore marito, ter ener zijde, en Hermen Rotgers, en Roelof Coopman en Gerrit Roseboom, de eerste als vader en de twee laatsten als mombers over Gerritjen Hermssen, het onmondige dochtertje van Hermen Rotgers bij de zaliger dochter [niet genoemd] van Tonis Werminks verwekt.
Zij verklaren over het moederlijke goed van het aangestorven kind de navolgende conventie te hebben gemaakt:
Tonis Werminck en zijn huisvrouw zullen aan de genoemde mombers aanstaande Jacobi over een jaar betalen voor het moeders goed 400 gulden. Daarvoor zullen de bestevader en bestemoeder [= grootvader en grootmoeder] het kind tot die tijd in kost en kleren moeten onderhouden, na welke tijd de vader Hermen Rotgers of de mombers het kind bij zich zullen nemen.
Daarnaast beloven Tonis Wermink en zijn huisvrouw aan het voornoemde kind te zullen geven een bed, 2 paar lakens, 2 paar kussentogen, een deken, een peuluwe en 2 kussens. Tonis Wermink en zijn vrouw zullen aan het kind laten volgen de linnen en wollen kleren van haar zaliger moeder en deze haar kast. Indien het kind voor haar vader overlijdt en zij het beddegoed niet genoten heeft, dan zal aan de vader Hermen Rotgers daarvoor in de plaats worden uitgekeerd 25 gulden.
Tenslotte is geconvenieerd, dat aan Hermen Rotgers zal worden uitgekeerd 260 gulden zodra hij uit het huis van zijn schoonvader zal zijn getrokken. Dan zijn alle pretensies tegen zijn schoonvader gedood en vernietigd, evenals die hierbij vernietigd zijn.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8667
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Onverklaarbare afwijking in aktes in het Rechterlijk Archief van Raalte

Bericht door ria van bessen » 22 feb 2021, 21:44

bericht 2

Hier hoort bij - voor de duidelijkheid in de wirwar van Overmars.


f355 - Raalte, 14 mei 1738 - Verw. Scholtus Herm. van Ketwich.
Keurnoten de Scholtus Arn. Westenberg en Hend. Nijhof.
Verschenen is Maria Jansen, weduwe van Willem Avermars [Overmars] op 't Wijfferdink. Tot mombers over haar 3 minderjarige kinderen (Gerrijt, Teuntjen en Antonia Willems), door wijlen haar man en zijn eerste vrouw Maria Teunissen in ehe verwekt, worden aangesteld Gerrijt Horstman en Hermen Wissink, Zij zijn verschenen en nemen de momberschap aan. De comparante, geassisteerd door Henricus Wijten, heeft met de bo¬vengenoemde mombers van de 3 minderjarige kinderen, en met Luicas Veldink en Janna Willems, eheluiden, tutore marito, de na¬volgende conventie gemaakt: Zij weduwe zal in eigendom behouden het erve Wijfferdink, alsmede de have en vee, rak en gereedschap, huisraad en alle verder gerede goederen, mits zij daartegen zal betalen de schulden. Verder neemt zij aan voor de oude vrouw Jenneken Jansen en voor Gerrit Willems te zullen doen bemesten en bezaaien een mudde land, genaamd de Steenakker, waarvan deze de opkomsten zullen trekken voor de tijd van 2 jaren, waarop nu het eerste gewas staat; bovendien zullen zij aan genoemde Gerrit Willems betalen 2 zilveren ducatons, waarvoor hij haar 2 jaar moet dienen, dat begonnen is 1 mei 1738; indien hij zonder oorzaak van haar mocht gaan, dan zullen de opkomsten van de helft van het land aan haar verblijven. De oude vrouw zal tot mei 1740 door haar onderhouden worden, en indien zij binnen die tijd overlijdt, zal zij haar ordentlijk laten begraven, en ook wanneer zij geniet de opkomsten van de halve akker. Twee jaar lang zal ver¬volgens Teuntjen Willems genieten de opkomsten van het lange stuk, dat nu met boekweit wordt bezaaid, en dan met rogge, en na behoren door haar bemest moet worden, maar de knollen of spurrue zullen tot haar voordeel blijven; Zij zal aan Teuntjen Willems, het jongste meisje, moe¬ten geven 50 gulden, door deze te ontvangen bij haar meerderjarig¬heid of eerder, als zij gaat trouwen. Luicas Veldink en Janna Willems, tutore marito, verklaren hun por¬tie reeds te hebben ontvangen; zij quiteren bij dezen.
Verder belooft de comparante aan Gerrijt Willems na 2 jaar voor een rente te betalen 50 gulden, en bij zijn meerderjarigheid aan hem 25 gulden voor kleren (indien hij eerder overlijdt hoeven de kleren niet uitgekeerd te worden en zullen deze dan op haar zoon Jan, zijnde zijn halve broer, vervallen), 2 paar zilveren gespen en de knopen uit de broek. De beide meisjes zullen genieten bij hun trouwen of bij hun meer¬derjarigheid ieder een onder- en overbed met toebehoren, 2 paar lakens, 2 paar slopen en 25 gulden voor kleren; maar als zij voor die tijd overlijden, dan hoeft daarvan niets betaald te worden.
Bij ziekte hebben zij een vrije ingang in hun ouderlijk huis

Egbert_
Berichten: 1750
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Onverklaarbare afwijking in aktes in het Rechterlijk Archief van Raalte

Bericht door Egbert_ » 23 feb 2021, 12:29

Om wat orde te brengen in de wirwar van Overmars heb ik op internet gezocht.
De site overmars.org is van het internet verdwenen, maar nog wel te vinden in het web archief:
https://web.archive.org/web/20170404070 ... -2/#BM6264
Hieruit:
I.1 Jacob Overmars (Avermarsch), geb. (1610 r), overl. <10-4-1684
Tr. ?
Echtgenote is Hendrickjen Herms (I.2), overl. <4-11-1687
Uit dit huwelijk:
1. Hendrik Jacobs, geb. ca. 1637 (zie II.1).
2. Rutger Jacobs Avermars (Overmars), geb. (1640 r) (zie II.3).
3. Lucas Jacobs (Avermars) (zie II.5).
II.3 Rutger Jacobs Avermars (Overmars), geb. (1640 r), overl. <24-6-1717, zn. van Jacob Overmars (Avermarsch) (zie I.1) en Hendrickjen Herms (I.2)
Tr. ??
Echtgenote is Grietjen Gerritsen ten Brunsel (II.4), overl. >24-6-1717, dr. van Gerrit ten Brunsel en Harmtien Harmes
Uit dit huwelijk:
1. Gerrit Rutgers Overmars, geb. 1690 r (zie III.9).
2. Jacob Rotgers (Overmars), geb. 1690 r (zie III.10).
3. Harmen (Harm) Rotgers Overmars (Avermars), geb. 1690 r (zie III.12).
4. Hendrikje Overmars (III.15), geb. 1690 v, overl. <24-6-1717, dr. van Rutger Jacobs Avermars (Overmars) (zie II.3)
Tr. ??
Echtgenoot is Berent Roelofs Coopman (Coopman) (III.14), zn. van Roelof Berents en Marijtje Berents
III.12 Harmen (Harm) Rotgers Overmars (Avermars), geb. 1690 r, overl. < 01-1720, zn. van Rutger Jacobs Avermars (Overmars) (zie II.3) en Grietjen Gerritsen ten Brunsel (II.4)
Rel.
Partner is Tonisken Tonnisen (III.13), dr. van Tonis Werminck en Jenneken Jansen
Uit deze relatie:
1. Gerritjen (IV.30), geb. <16-1-1720, dr. van Harmen (Harm) Rotgers Overmars (Avermars) (zie III.12)
Helaas is er geen bronverwijzing op de site. Wel de vermelding dat de gegevens opgesteld zijn door Familiestichting Overmars(ch), die ook een boek hebben uitgegeven “Overmars(ch), Drie eeuwen geschiedenis van oorspronkelijk Sallandse families”

En daar we aannemen dat Hendrikje Overmars (III.15) de moeder is van Berendina Berentsen (x Henrijk Gerrits Nijenhuis), lijkt me dit de voorgeschiedenis van Hendrikje Overmars.
ria van bessen schreef:
22 feb 2021, 21:38
invnr. 17
f190 - 8 mrt 1715 [-] Roelof Coopman [-] mombers over Gerritjen Hermssen, het onmondige dochtertje van Hermen Rotgers bij de zaliger dochter van Tonis Werminks verwekt.
Roelof Coopman zal voogd van vaderskant zijn.
Gerrit Roseboom kan ik niet plaatsen. Roseboom was een erf in Heino, en misschien waren er meer. Maar volgens mij niet in Raalte.

Egbert_
Berichten: 1750
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Onverklaarbare afwijking in aktes in het Rechterlijk Archief van Raalte

Bericht door Egbert_ » 23 feb 2021, 13:32

ria van bessen schreef:
22 feb 2021, 21:44
f355 - Raalte, 14 mei 1738 [-] Maria Jansen, weduwe van Willem Avermars [Overmars] op 't Wijfferdink [-] mombers over haar 3 minderjarige kinderen (Gerrijt, Teuntjen en Antonia Willems), door wijlen haar man en zijn eerste vrouw Maria Teunissen in ehe verwekt, worden aangesteld Gerrijt Horstman en Hermen Wissink [-] comparante, geassisteerd door Henricus Wijten [-] Luicas Veldink en Janna Willems, eheluiden, tutore marito
Willem Avermars is van een andere tak dan die van Jacob Overmars. Hij is uit de tak van Gerrit Avermars, overl. <5-10-1680. Zie:
https://web.archive.org/web/20180423040 ... -2/#BM4512
Hieruit:
III.4 Willem Jans Overmars (Avermars op Wijfferdink), geb. te op Overmars te Linderte 1689, ged. te Raalte op 08-09-1689, overl. >1737<1751, zn. van Jan Tonissen (op Overmars/Avermars) (II.5) en Hendrikje Gerritsen Avermars (zie II.6)
Tr. (1) ca 1723.
Echtgenote is Maria Teunissen (III.5), overl. <1-03-1737, dr. van Tonis Werminck en Jenneken Jansen
Tr. (2) 1729.
Echtgenote is Maria Jansen (de weduwe Wijfferdink) (III.6), overl. >1-03-1737
Uit het eerste huwelijk:
1. Teune (Teuntjen) Willems (IV.19), geb. ca 1720, dr. van Willem Jans Overmars (Avermars op Wijfferdink) (zie III.4)
Tr. (1) 1745, tr. kerk te Dalfsen op 14-06-1745 (RK).
Echtgenoot is Gerrit Jan Jansen (IV.18)
Tr. (2) 1748, tr. kerk te Dalfsen op 06-05-1748 (RK).
Echtgenoot is Jan Berents (IV.20)
2. Gerrit Willems Avermars (Overmars of Huurneman), geb. < 1730 (zie IV.21).
Uit het tweede huwelijk:
3. Hendriena, geb. ca 1728 (zie IV.24).
4. Maria Willemsen (Wilms), geb. > 1730 (zie IV.26).
5. Gerrigien (Gerritje) Willems (IV.28), geb. ca. 1733, overl. te Kampen op 07-05-1817, dr. van Willem Jans Overmars (Avermars op Wijfferdink) (zie III.4)
Tr. (1) <1779.
Echtgenoot is Gerrit van Eyken (van Eyk) (IV.27), geb. ca. 1760, overl. te Kampen op 24-09-1796
Tr. (2) <3-3-1802.
Echtgenoot is Reinier van Schootten (IV.29), overl. >7-5-1817
6. Joannes (Jan) Wilhelmi (zie IV.30).
III.2 Gerrit Jans Overmars (Avermars/Horstman), geb. te Raalte ca. 1680, overl. >15-9-1749, zn. van Jan Tonissen (op Overmars/Avermars) (II.5) en Hendrikje Gerritsen Avermars (zie II.6)
Tr. ?
Echtgenote is Maria Driessen Westenenk (Roelofs) (III.3), overl. <9-03-1737, dr. van Dries Roelofs Westenenk en Berentje Willems van den Belt
Uit dit huwelijk:
1. Jan (IV.1), hammenkoper, kaarssenmaker, ged. te Raalte op 08-01-1708, overl. 1764, zn. van Gerrit Jans Overmars (Avermars/Horstman) (zie III.2)
Tr. 1742.
Echtgenote is Machtelt Overmars (IV.2), geb. te Raalte 1700, ged. te Raalte op 25-02-1700, dr. van Lucas Jacobs Overmars (Avermars) en Gerretjen Willems (Willemsen)
2. Janna (IV.3), geb. 1709, ged. te Raalte op 27-10-1709, overl. < okt.1710, dr. van Gerrit Jans Overmars (Avermars/Horstman) (zie III.2)
3. Janna Gerrits, geb. te Linderte op het Overmars 1710 (zie IV.5).
4. Gerrijt Gerrits (op Woolthuis), geb. te Linderte, op het Schutten 1712 (zie IV.6).
5. Ida Gerrits (Ida Horstman), geb. ca 1713 (zie IV.9).
6. Willemina Gerrits (Avermars), geb. <30-4-1714 (zie IV.11).
7. Maria Gerrits (IV.13), geb. 1716, dr. van Gerrit Jans Overmars (Avermars/Horstman) (zie III.2)
Tr. 1748, tr. kerk te Wijhe op 08-07-1748 (RK).
Echtgenoot is Gerardus Gerrits Horstman (Gerrits van Wellink) (IV.12), overl. <5-12-1763
8. Hendrina (Overmans), geb. te Raalte ca 1721 (zie IV.15).
9. Roelof Gerrits (Croesboer), geb. te Raalte (1730r) (zie IV.16).
.
Voogd Gerrit Horstman zal dan de broer van de overleden Willem Avermars op 't Wijfferdink zijn.
Voogd Hermen Hermen Wissink kan ik nog niet plaatsen, maar zal bij de familie van Tonis Werminck horen.

Gebruikersavatar
ria van bessen
Berichten: 8667
Lid geworden op: 14 apr 2005, 00:00

Re: Onverklaarbare afwijking in aktes in het Rechterlijk Archief van Raalte

Bericht door ria van bessen » 23 feb 2021, 16:10

Het ging mij in het aangehaalde bericht voornamelijk om Hermke, [de zus van Maria Teunis en de 1e vrouw van Willem Overmars ] waarbij Willem Berents Herbrink voogd is.
Maar evengoed bedankt voor het meedenken oftewel de 'valkuil' . Ik stel dat echt op prijs.

f312 - Raalte, 25 juli 1733 - Richter E. Westenberg.
Keurnoten Jan Smit en Hendrick van Eerden.
Verschenen is Hermken Teunissen, weduwe van Teunis Jansen Wolthaer, geassisteerd door haar tweede man Willem Gosens. Tot mombers over haar 8 minderjarige kinderen (Maria, Gerrijt, Antonij, Jan, Maria, Teunis, Hermannus en Jannis Teunissen), bij Teunis Jansen verwekt, worden aangesteld Willem Berents Herbrink en Hermen Jansen op den Elscamp [Elskamp]. Zij zijn gecompareerd en nemen de momberschap aan.

Over Jan Kortenhorst x Janna Willems Herbrink is ook eerder op het Forum [zeker 10 jaar geleden] een uitgebreide zoektocht geweest.
O.a. zijn dochter trouwt Jackson en Derk trouwt met vrouwtje Meinders [dit even uit het hoofd]

Maar ik kom met Willem Berents niet verder dan dat hij 2x is getrouwd en uit het 2e huwelijk een zoon Hermen en Janna nalaat, plus een zoon Gerrit waarvan niets gevonden.

En de onderstaande kan ik ook niet plaatsen.

invnr. 6
f200 - Raalte, 27 feb [!] 1766 - E. van Ketwich, Verw. Scholtus van Raalte.
Keurnoten Teunis Volkhuis en Gerrit Tijenhof.
In het Gericht is verschenen Teuna Hendriksen, in dezen geassisteerd met Jan Grietjes als momber, de comparante ziek te bed liggende, maar haar verstand volkomen machtig, Zij maakt een testament in voegen hierna beschreven. Zij beveelt vooraf haar ziel in de Barmhartige hand Godes en haar dode lichaam een eerlijke begraving.
Zij comparante nomineert en institueert tot haar enigste en universele erfgenamen Hermen Harbrink en Johanna Harbrink, weduwe van wijlen Jan Kortenhorst, in al haar met de dood te ontruimen goederen, geen uitgezonderd, om deze eeuwig en erfelijk te bezitten en te behouden.
- In kennis der waarheid is dit door de Verw. Scholtus en op verzoek van de testatrice door B. van den Burg getekend en gezegeld.

Egbert_
Berichten: 1750
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Onverklaarbare afwijking in aktes in het Rechterlijk Archief van Raalte

Bericht door Egbert_ » 23 feb 2021, 19:17

Die Willem Berents Herbrink is mij ook nog niet helemaal duidelijk.

Vermeldingen van Willem Berents Herbrink

- 17 apr 1693
Het testament van 1693. Hier heet hij Hertbrink. Dit t kom ik later niet meer tegen. Behalve dan in zoutgeld 1694. Daar wordt Hertbrink vermeld onder De boerschap Linderte. Evenals Wyfferdink, Groote Wolthaar, K(leine) Wolthaar, Voombergh, Veldink, Hilgencamp, Kortenhorst, Coopman, Wermink, Hulscamp. Allemaal erf-namen. Slechts enkele persoonsnamen, als Rotger Avermarsch, Derck Wyten, Jan Elscamp, Gerrit Elscamp, Jan Wissink, Lambert Wissink.

Ik vermeld dit, omdat er in Lenthe, Dalfsen ook een erf Hertbrink of Hartbrink is. Waar in zoutgeld 1694 ene Gerrit Hertbrink vermeld is. Dus geen Willem Berent Hertbrink.

- 25 juli 1733
Willem Berents Herbrink en Hermen Jansen op den Elscamp worden voogd over de nagelaten kinderen van Hermken Teunissen en de overleden Teunis Jansen Wolthaer.

- 13 december 1741
Willem Berents is overleden. Jan Visser in Raalte op Wijten is hulder (plaatsvervanger) van Harmen Willems na de dood van zijn vader Willem Berents. Het leengoed heet Herberink in het kerspel van Raalte in de buurschap Linderte.

- 8 nov 1745
Willemtjen Jansen, weduwe van Willem Berentsen Herbrink stelt voogden aan. Berent Coopman en Frerick Brunselman.

Het lijkt erop, dat de personen in de voogdij-akte van 1733 voorkomen allen in Linderte wonen. Dan ga je je afvragen, zijn ze verwant, of enkel buren. Waarschijnlijk verwant, er was daar een enorme onderlinge verwantschap. Maar hoe? is me niet duidelijk.

De twijfel of Willem Berents op Hertbrink dezelfde is als de voogd Willem Berents Herbrink blijft toch een beetje. Er zit veertig jaar tussen beide aktes.

Egbert_
Berichten: 1750
Lid geworden op: 06 feb 2017, 22:55

Re: Onverklaarbare afwijking in aktes in het Rechterlijk Archief van Raalte

Bericht door Egbert_ » 23 feb 2021, 19:17

Naar Teuna Hendriksen ga ik nog zoeken, ik heb op dit moment nog geen antwoord.

Plaats reactie